بازیابی کلمه عبور

تولید و بهره برداری از اپلیکیشن موبایل ویرابن

اپلیکیشن های موبایلی اندروید و IOS ویرابن در مراحل تولید و پیاده سازی بوده و در مدت تعیین شده جهت معرفی و خدمت رسانی بهتر به کاربران و مراکز همکار ویرابن آماده بهره برداری و استفاده خواهد شد.
{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"Days","hours_text":"Hours","minutes_text":"Minutes","seconds_text":"Seconds"}

بازدید: 72